Telefonische afspraak maken

U kan een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen op het nummer:

03.5000.888

Indien u een afspraak wenst te maken voor de dag zelf, probeer dan steeds te bellen voor 11u in de ochtend.

Op dit moment is er enkel een secretariaat aanwezig op dinsdag namiddag tussen 14 en 17u. Voor een afspraak in de toekomst in te plannen kan u best tijdens deze uren bellen.

Hou er rekening mee dat u op andere momenten belt tijdens de consultaties of huisbezoeken van de arts.

Afspraak maken praktijk Bios
Afspraak maken praktijk Bios

Huisbezoeken

In de praktijk zelf kan de dokter u sneller en efficiënter behandelen. Gelieve indien mogelijk naar de praktijk te komen.

We reserveren huisbezoeken vooral voor mensen die om medische redenen niet langer tot bij de praktijk kunnen komen, bijvoorbeeld mensen met een sterk verminderde mobiliteit of patiënten met een ernstige beperking.

Huisbezoeken voor 10 uur aangevraagd zullen in de mate van het mogelijke dezelfde dag gebeuren maar er wordt prioriteit gegeven aan dringende huisbezoeken.

Bloednames

Voor een bloedname door onze ervaren verpleegkundigen kunt u op woensdagochtend langskomen tussen 7.00 en 8.30 uur op afspraak. Online boeking is hier momenteel niet voor mogelijk aangezien uw arts op voorhand ook de nodige analyses dient te bepalen. Telefonisch kan u hier wel aan afspraak voor maken. Nadat we het bloedstaal hebben afgenomen, worden de resultaten geanalyseerd door uw behandelend arts. Om deze uitgebreid te bespreken, dient u wel een afzonderlijke afspraak te maken ten vroegste twee dagen na de bloedname. We delen de uitslagen niet meer telefonisch mee. Door de bloedafname op voorhand te laten plaatsvinden, kunnen we tijdens uw consult meteen dieper ingaan op de bevindingen en deze in uw bredere medische context plaatsen.
Afspraak maken praktijk Bios

Voorschriften en attesten

Probeer thuis steeds te kijken hoeveel medicatie u nog heeft en hoeveel voorschriften u nodig zou hebben. De dokter geeft normaal voldoende voorschriften mee tot het volgende consult.

Voor het schrijven van attesten:

Uw dokter mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Afspraak maken praktijk Bios